Regulacija ogrevalnega sistema za stanovanjske stavbe

Značilnosti regulacijskega sklopa KHIT

  • Sinhronizacija in regulacija obstoječih in novih naprav različnih proizvajalcev
  • Popolno avtomatizirano delovanje sistema
  • Daljinsko in lokalno spremljanje, nadzor in upravljanje sistem
  • Javljanje alarmov
  • Trenutno beleženje in zgodovina parametrov z grafičnim izpisom

Prednosti

Združitev več naprav v en ogrevalni sistem in uskladitev ter nadzor nad njihovim delovanjem. Rešitev je še posebej uporabna v primerih obnove ali nadgradnje obstoječe opreme ali celotnega hladilno/ogrevalnega sistema.

Primer dobre prakse

Stanovanjska hiša Bizovik: adaptacija in razširitev stanovanjskih površin v večstanovanjski hiši.

Elementi obstoječega sistema: kotel na ekstra lahko kurilno olje.

Nadgradnja obstoječega sistema: solarni sistem in toplotna črpalka zrak/voda, dograditev talnega ogrevanja, regulacijski sklop KHIT.

Rešitev: ogrevanje sanitarne vode v poletnem obdobju in ogrevne vode v prehodnem obdobju s solarnim sistemom. Rezultat: z dograditvijo novih elementov ogrevalnega sistema in regulacijskega sklopa KHIT uporabnik sistem lahko nadzoruje in upravlja lokalno ali daljinsko, sistem pa deluje optimalno, kar se odraža v višjih izkoristkih in nižjih obratovalnih stroških.