Servisne rešitve

Nadzor delovanja in preventivno vzdrževanje instaliranega energetskega sistema sta izrednega pomena,
zato je velik del našega delovanja in ponudbe usmerjen ravno v to področje.

S pomočjo strokovno usposobljenih kadrov našim naročnikom v sklopu pogodbe o vzdrževanju nudimo:
  • preventivne preglede sistemov,
  • redna vzdrževalna servisna dela,
  • intervencijske servisne posege,
  • daljinski nadzor in upravljanje energetskih sistemov.

S tem prevzemamo naročnikovo skrb za nemoteno delovanje energetskega sistema in mu omogočamo,
da nemoteno opravlja svojo dejavnost.

Vzdrževanje opravljamo na naslednjih sklopih energetskih sistemov:
  • hladilnih agregatih,
  • toplotnih postajah,
  • pripravi sanitarne vode,
  • klimatskih in prezračevalnih napravah,
  • split sistemih.

Smo certificiran pooblaščeni serviser za proizvode podjetij Trend controls Ltd., Euroclima, Stulz, Trane in Aermec.