Celovite rešitve v industriji

S celovito rešitvijo želimo naročnikom iz industrije zagotoviti:

  • Pomoč in svetovanje pri definiranju problema,
  • energetsko analizo in izdelavo idejnega projekta,
  • projektiranje oziroma izdelavo tehnične dokumentacije strojnih in elektro instalacij za industrijske aplikacije (energetika, ogrevanje, hlajenje, klimatizacija, procesna tehnika-tehnologija) in hišno tehniko,
  • organizacijo in nadzor nad izvedbo projekta,
  • primopredajo izvedenih del.
Celovite Rešitve

Kakovost uspešno implementirane rešitve je odvisna predvsem od kakovosti posameznih podsklopov, ki jo sestavljajo. Ker stremimo k čim bolj kakovostnim in prilagodljivim rešitvam, dajemo podsklopom velik pomen.