Hranilniki hladu

Visoki obratovalni stroški
V času naraščanja cen energentov se kot velik izziv postavlja vprašanje kako ohraniti ali celo zmanjšati  rabo energije za obratovanje hladilnega sistema in z njim povezanih stroškov. 

Akumulacija hladu
Kot eno izmed rešitev ponujamo pripravo hladne vode z ledno akumulacijo. Ta rešitev omogoča poleg znižanja obratovalnih, tudi zmanjšanje vzdrževalnih stroškov sistema, saj je potrebna hladilna moč agregata bistveno manjša kot sicer. Zaradi časa delovanja agregata, ki se prestavi v obdobje nižje odkupne tarife električne energije, so izkoristki celotnega hladilnega procesa višji, poraba električne energije pa manjša. Poleg ekonomskih prednosti, ki jih rešitev nudi, se z ledno akumulacijo poveča tudi zanesljivost delovanja sistema v času največjih obremenitev.

Stimulacija
Poleg znižanja obratovalnih stroškov, rešitev omogoča tudi boljša izhodišča pri pogajanjih za odkupno ceno enote električne energije z elektrodistribucijskim podjetjem, zaradi možnosti znižanja koničnega odjema električne energije v času konic. Profil odjema električne energije za potrebe hlajenja se tako iz koničnega spremeni v pasovnega, obremenitev  pa je tekom celega dneva konstantna.

Fleksibilnost
Modularna zasnova in tipske sistemske rešitve omogočajo izpolnjevanje večine naročnikovih zahtev. S pomočjo strokovno usposobljenega tima pa smo pripravljeni izdelati tudi povsem unikatno rešitev.