Analiza energetskega sistema

Strokovni pristop
Dandanes dajemo vse večji pomen varčevanju z energijo in skrbi za ohranjanje okolja. Tudi pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah predpisuje strožje omejitve glede rabe energije. Pri načrtovanju optimizacije rabe energije za delovanje energetskih sistemov je pravilen pristop k reševanju problemov ključnega pomena.

Posnetek stanja
S pomočjo posnetka stanja energetskega sistema v stavbah, ki je osnova za vse kasnejše energetske analize, določimo dele sistema z največjim potencialom za zmožnost zmanjšanja rabe energije. Ko so potenciali definirani, pripravimo variantne rešitve, katere naročniku predstavimo v idejnem projektu.

Nabor rešitev
Na podlagi variantnih tehničnih rešitev, so v idejnem projektu podane stroškovne kalkulacije z ocenami vrednosti investicij, ki naročniku olajšajo sprejeti končno odločitev.

Vrednotenje rešitev
Preden se naročnik odloči za vgradnjo komponent sistema, ki zmanjšujejo rabo energije za obratovanje sistema, mu pred tem izračunamo tudi povračilno oziroma amortizacijsko dobo investicije in prihranke.