Avtomatizacija HVAC sistemov in centralni nadzorni sistemi

Avtomatizacija sistema za prezračevanje in klimatizacijo omogoča popolno avtomatsko delovanje sistema neodvisno od zunanjih vplivov in spreminjanja robnih pogojev. Poleg tega s pomočjo nadzorne programske opreme omogoča vpogled v trenutno stanje sistema in nastavitev želenih parametrov. 
avtomatizacija.png
S tem je omogočeno boljše načrtovanje preventivnih servisnih posegov, ter posledično zmanjšanje stroškov vzdrževanja. Hkrati je zagotovljena tudi višja stopnja zanesljivosti sistema in zmanjšana možnost za nastop morebitnih napak na sistemu.

Sinergijo med podjetji Klimahit d.o.o. in Trend control systems Ltd. dokazuje že več kot 100 uspešno implementiranih sistemov za avtomatizacijo HVAC sistemov v različnih panogah industrije.

Večina teh sistemov predstavlja mrežno povezavo več krmilnikov za nadzor posameznih podsistemov (energetika, hlajenje, klimatizacija) v zaključeno celoto, ki je vodena preko centralnega nadzornega sistema za upravljanje in nadzor-CNS ali SCADA.

Možnosti za kustumizacijo sistemskih rešitev s predlogom aplikacije
  • Projekt avtomatizacije.
  • Programska oprema za krmilnike.
  • SCADA nadzorni sistemi z upravljalniki in prikazovalniki.
  • Mrežne povezave.
  • Zagoni sistemov.
  • Daljinski nadzor objektov.