Banke ledu za klimatizacijo in industrijo

Upravičenost investicije v banko ledu

  • Zmanjšanje nazivne hladilne moči hladilnega agregata in pripadajočih inštalacij do 50 %,
  • optimiranje odjema električne energije – pasovni odjem, neodvisen od trenutnih zahtev,
  • znižanje stroškov za električno energijo zaradi zniževanja koničnih obremenitev in manjših priključnih moči,
  • manjša količina hladiva v napravah – znižanje vzdrževalnih stroškov,
  • odprava delovanja energetsko manj učinkovitega delovanja hladilnega agregata pri nizkih obremenitvah,
  • cenovno ugodna rešitev za povečanje hladilne kapacitete z minimalnim spreminjanjem obstoječih instalacij.

Področja uporabe

Banko ledu je smiselno uporabiti v aplikacijah, kjer se pojavlja ciklična potreba po hladilni energiji.

Na področju klimatizacije je investicija v banko ledu ekonomsko upravičena v hotelih, trgovskih centrih, bolnišnicah, gledališčih, poslovnih stavbah, razstaviščih, kino multipleksih  itd. 

Na področju tehnološkega hlajenja je banka ledu odlična rešitev za prehrambno in tiskarsko industrijo ter za sisteme daljinskega hlajenja.

Partnerstvo

Podjetje Klimahit d.o.o. je partnersko povezano z enim izmed vodilnih proizvajalcev bank ledu, švicarskim podjetjem Fafco S.A. Partnerstvo potencialnim naročnikom omogoča strokoven pristop k definiranju problema, načrtovanje sistema na podlagi dolgoletnih izkušenj in vgradnjo opreme ter vzdrževanje sistema s strani strokovno usposobljenega osebja.