Osebna izkaznica

Ime družbe Klimahit inženiring d.o.o.
Skrajšano ime družbe Klimahit d.o.o.
Sedež/naslov
Ulica Jožeta Jame 12
1000 Ljubljana
Slovenija
Pravnoorganizacijska oblika Družba z omejeno odgovornostjo
Sodišče vpisa
Okrožno sodišče v Ljubljani
Vložna številka
1/02444/00
Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD)
M71.129 - Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Matična številka
5299209
Identifikacijska številka za DDV
SI93283440
Transakcijski račun
Banka Koper; IBAN: SI56101000036148791
Osnovni kapital
170.427,22 EUR
Direktor družbe
Andrej Korotaj