Sistem Classic

Pri sistemu Classic gre za nadgradnjo sistema Basic. Dodan je zalogovnik ogrevne vode, ki omogoča akumulacijo toplote s čimer je dosežena nižja obremenitev toplotne črpalke v času minimalnih zunanjih temperature, izkoristek procesa pa višji. Sistem je zasnovan za hiše s potrebo po toploti med 8 in 14 kW, vključno z ogrevanjem sanitarne vode. Voden in nadzorovan je s krmilno regulacijsko opremo proizvajalca Trend Control Systems Ltd., ki skrbi za zagotavljanje ugodja v hiši na najvišji ravni.
Classic.png

Ključne komponente sistema:
  1. Toplotna črpalka
  2. Hidro modul
  3. Zalogovnik sanitarne vode
  4. Zalogovnik ogrevne vode
Prednosti sistema:
  • Raba alternativnih virov energije.
  • Akumulacija toplote v zalogovniku ogrevne vode.
  • Enostavna regulacija.