Sistem Sunpower

Sistem Sunpower je zasnovan tako, da ima poleg toplotne črpalke vgrajene tudi sprejemnike sončne energije. Kadar je na razpolago dovolj sončnega sevanja, se iz SSE pridobljena toplota za ogrevanje sanitarne ali ogrevne vode akumulira v zalogovniku. S tem se zviša izkoristek celotnega procesa, obratovalni stroški pa znižajo. Sistem je primeren za hiše s potrebo po toploti med 8 in 20kW, vgrajeni sprejemniki sončne energije pa so lahko ploščati ali vakuumski. Izbrani so na podlagi optimalne rešitve, ki upošteva naročnikove zahteve, želje in lokacijsko specifiko.
Ker gre pri sistemu Sunpower za nadgradnjo sistema Classic, ga je mogoče daljinsko nadzorovati in upravljati s pomočjo uporabniškega vmesnika Trend supervisor 915, ki je namenjen upravljanju sistema preko mobilnega telefona oziroma dlancnika.
Sunpower

Ključne komponente sistema:
  1. Toplotna črpalka
  2. Sprejemniki sončne energije
  3. Hidro modul
  4. Zalogovnik sanitarne vode
  5. Zalogovnik ogrevne vode

Prednosti sistema:
  • Ogrevanje sanitarne in ogrevne vode z uporabo SSE močno zniža obratovalne stroške.
  • Zmožnost istočasnega hlajenja prostorov in ogrevanja sanitarne vode
  • Možnost pridobitve subvencije za izgradnjo solarnega sistema.