Sistem Comfort

Kot je že iz imena razvidno, gre za konfiguracijo sistema, s katero je uporabniku zagotovljen najvišji nivo udobja. Kombinacija toplotne črpalke in toplovodnega kamina ali peči na biomaso nudi uporabniku največjo stopnjo zanesljivosti delovanja, hkrati pa omogoča delovanje z zelo nizkimi obratovalnimi stroški. Sistem  je popolnoma avtomatiziran, omogočena pa sta tudi nadzor in upravljanje na daljavo, s pomočjo uporabniškega vmesnika Trend supervisor 915. Sistem Comfort je zasnovan za hiše s potrebo po toploti večjo od 8 kW. Ob ustrezni izbiri ogreval je možen preklop na režim hlajenja.
Comfort
Ključne komponente sistema:
  1. Toplotna črpalka
  2. Kotel ali toplovodni kamin
  3. Hidro modul
  4. Zalogovnik sanitarne vode
  5. Zalogovnik ogrevne vode
Prednosti sistema:
  • Izredno učinkovit sistem, še posebno v času nižjih zunanjih temperatur.
  • Dodatni vir toplote poveča zanesljivost delovanja.
  • Napredna regulacija z najnovejšim uporabniškim vmesnikom IQview4.
  • Daljinski nadzor in upravljanje.